Мими Дончева – основател и собственик на HomeYoga.bg

Ползвам консултантските услуги на Петя Бамбова за онлайн маркетинга на моя бизнес. И спокойно мога да каже, че от нея в рамките на 1 час научавам много повече и наистина приложими съвети, отколкото в рамките на двудневни специализирани (и доста хвалени) обучения по онлайн маркетинг! Вече виждам положителните резултати от съвместната ни работа и знам, че имам насреща компетентен специалист, до който смятам да се допитвам и в бъдеще!