Удая Лайв България

Това е един проект за световен фестивал, чието първо издание Мандала беше ексклузивният партньор за България и направихме сайт за събитието. Уебсайт: http://udayalive.yogamandala.net

Continue Reading Удая Лайв България

Зали Мандала

Йога център дава зали под наем, като за целта решихме да направим отделен сайт, където залите са листнати, описани и всеки, който иска да наеме зала, попълва бланка с изискванията…

Continue Reading Зали Мандала

Уеб

Банери, кавъри за събития и фейсбук страници, картинки за постове ...

Continue Reading Уеб