My Pilates Reformer

Описание на проекта: Лого за стартиращо студио за Reformer Pilates

Използвани технологии: Illustrator

    • Categories: Дизайн на лога