My Pilates Reformer

Клиент: My Pilates Reformer

Описание на проекта: Сайт за новооткрито студио по reformer pilates с интеграция със софтуер за управление на бизнеса Fitsys. 

Използвани технологии: WordPress, CSS

Уебсайт: mypilatesreformer.eu

    • Categories: Сайтове