Stress Awareness Month

Описание: Лого за кампанията Stress Awareness Month 

Използвани технологии: Illustrator

    • Categories: Дизайн на лога