Зали Мандала

Клиент: Йога Мандала

Описание на проекта: Йога Мандала дава зали под наем, като за целта решихме да направим отделен сайт, където залите са листнати, описани и всеки, който иска да наеме зала, попълва бланка с изискванията си и му се дава цена.

Използвани технологии: WordPress, CSS

    • Categories: Сайтове