С графичен дизайн се занимавам от 2012 година като в началото започнах да правя дизайни за работата ми в йога студио Мандала. Това ми даде много опит, тъй като там постоянно се налага да правим материали за уеб и печат, поради многото събития, които се случват ежеседмично. Покрай работата ми в Мандала започнах да правя и материали за други наши партньори и така видях и други изисквания и гледни точки и обогатих познанията си още повече.

Софтуерите, които ползвам са от Adobe пакета – Photoshop, Illustrator, InDesign