Често ние имаме предварително изграден уебсайт, имаме опит с бизнеса си, но в един момент има застой, не знаем дали бъркаме някъде, дали не правим достатъчно, необходимо ни е външно мнение. Консултациите за вашия бизнесвключват: 

  • Предварително запознаване с вашия бизнес, сферата на дейност, разглеждане на сайта и присъствието ви в онлайн пространството
  • След направен първоначален преглед може да се направи по-задълбочен одит на сайта, на присъствието ви онлайн и дигиталния ви маркетинг, на кампаниите, които правите офлайн и онлайн, както и проучване на конкуренцията 
  • По време на консултацията ще получите насоки кои неща може да подобрите по сайта си, дигиталния си маркетинг, офлайн дейностите си, за да постигнете по-добри и дълготрайни резултати.
  • По време на консултацията може да обсъдите всякакви въпроси, които имате за вашия бизнес, онлайн присъствие, сайт, графичен дизайн и др.