В душата на Утопия

Клиент: Утопия

Описание на проекта: Сайт – блог за уникалния поет с псевдоним „Утопия“. Логото и дизайна на картинките за стиховете са мой дизайн. 

Използвани технологии: WordPress, CSS

Уебсайт: dushatanautopia.com

 

    • Categories: Сайтове